Trong nước

Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm tổ chức thi thơ 2017 – 2018

Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm (Hội Nhà văn Việt Nam) vừa chính thức công bố khởi động cuộc thi thơ do đơn vị này tổ chức. Theo nhà văn Nguyễn Trí Huân, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm, Trưởng ban Chung khảo cho biết, cuộc thi thơ do đơn vị này tổ chức nhằm mục đích cổ súy cho thơ hay, tôn vinh thơ hay; để đồng hành với công cuộc làm giàu đẹp hơn tiếng Việt; để có thơ hay hơn nữa in trên Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm.

Anh-minh-hoa---Tap-chi-nha-van-va-tac-pham-to-chu-thi-tho-2017-2018

Đối tượng của cuộc thi thơ này là tất cả các nhà thơ, bạn viết làm thơ bằng tiếng Việt (các nhà tài trợ, những người trong Ban Sơ khảo, Chung khảo của cuộc thi thơ không được tham dự thi).

Thời hạn chót nhận bài là hết ngày 15-2-2018. Tổng kết cuộc thi thơ và trao giải thưởng vào cuối mùa Xuân năm Mậu Tuất (2018). Lễ trao giải thưởng cuộc thi thơ 2017 – 2018 của Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm sẽ tổ chức thành dạ tiệc, trên nền âm nhạc ca trù, hát xẩm và hát chầu văn – ca từ là các bài thơ được giải.

Giải thưởng gồm có: 1 giải Nhất 30.000.000đ; 2 giải Nhì, mỗi giải 15.000.000đ; 3 giải Ba, mỗi giải 10.000.000đ. Số lượng giải Khuyến khích do Ban Chung khảo quyết định.

Ban tổ chức cho biết, theo thể lệ, cuộc thi tôn trọng mọi khuynh hướng tìm tòi, mọi thi pháp trên nguyên tắc là nâng cao năng lực biểu đạt của tiếng Việt.

Mỗi tác giả mỗi lần gửi ít nhất là một chùm từ 3 đến 5 bài. Do Tạp chí chỉ in thơ chùm, tối thiểu là 3 bài đạt yêu cầu chất lượng nên người dự thi có thể gửi làm nhiều lần, trong các lần gửi sau, tác giả có quyền gửi lại bài của chùm lần trước nếu cho rằng nó hay mà chưa được in. Vì mục đích cuộc thi là tôn vinh thơ hay, các tác giả có thể gửi những bài chưa in thành sách (trừ những bài đã tham dự các cuộc thi thơ khác và mức độ phổ biến của nó – cấp độ phổ biến của bài thơ do BBT quyết định.)

Thơ dự thi đạt chất lượng sẽ in trên Tạp chí, tác giả được hưởng nhuận bút nhưng Tạp chí giữ bản quyền cho đến suốt cuộc thi, nên không được in trên báo chí khác, kể cả in vào tập của mình.
Bài dự thi thơ gởi về hai địa chỉ sau:

Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm, 65 Nguyễn Du, Hà Nội.

Ngoài phong bì ghi rõ “Thơ dự thi”.

* email: nhavanvatacpham@gmail.com

Không gửi vào email của các BTV.

Nguyễn Dương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 452

Ý Kiến bạn đọc