Thơ

Tâm tình nơi góc quán

* Tặng Tịnh Bửu Hoài.

Buổi sáng, góc quán trống
Cùng bạn uống cà phê
Trước sân vườn lan nở
Lay nhẹ gió đông về

Bạn tâm tình về biển
Bạn nói bão vào bờ
Nhà trôi, nhà tốc mái
Khi chưa dứt biển dơ

Bạn theo dòng thời sự
Cuộc sống và đời thường
Phóng sinh cái được mất…
Khắc họa góc quê hương

Ly cà phê cạn giọt
Lời vẫn mở thêm lời
Vườn lan hoa còn nở
Nhìn đời lắm đầy, vơi!

Lê Nhựt Triết
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 461

Ý Kiến bạn đọc