Sáng tác mới

Tấm lòng hạt gạo

Có những binh đoàn vô danh
Âm thầm vượt qua bom pháo
Vượt qua đồn thù đẫm máu
Ém trụ lòng đất, lòng dân…

Cánh đồng kiên gan lắp hố bom
Bom lại đội lên từng cây lúa
Lúa vẫn trổ bông vàng tràn khói lửa
Sinh sôi binh đoàn gạo chiến trường

Gạo từng hạt: mồ hôi, nước mắt
Hạt máu tấm lòng – hạt nhớ, hạt thương
Chảy qua ống tre, vượt rào gai, lính gác…
Lượng nào đong: tình hậu phương!

Gạo trong trắng những tấm lòng tụ hội
đi, vòng vàng kỷ niệm hề chi!
Tấm lòng gạo vàng nào sánh nổi
Ánh hào quang chẳng đợi mặt trời soi!
Từng bao chất chồng Từng bồng nối đuôi Từng gùi leo dốc
Từng đoàn xe lốc cốc thâu đêm…
đi, hạt gạo bé teo vô tư
Mà tấm lòng ngát hương vô tận

Mạch máu đường gân sung mãn
Từ vắt cơm tròn – vô danh!
Dương Minh Châu, 3-1967

Thanh Giang

Ý Kiến bạn đọc