Trong nước

Tạm dừng lưu hành một số bài hát sáng tác trước năm 1975 đã được cấp phép phổ biến

Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có công văn gửi Sở Văn hóa – Thông tin TP. Hồ Chí Minh về việc rà soát nội dung một số ca khúc sáng tác trước năm 1975.Qua xem xét nội dung ca từ một số bài hát do Sở Văn hóa – Thông tin TP. Hồ Chí Minh cung cấp, Hội đồng nghệ thuật – Cục Nghệ thuật biểu diễn đã tiến hành tổ chức thẩm định lại và thống nhất tạm thời dừng việc tiếp tục lưu hành một số bài hát đã cấp phép phổ biến để xem xét, xác minh, thẩm định trên cơ sở đối chiếu với bản nhạc gốc, bao gồm: “Cánh thiệp đầu xuân” của tác giả Lê Dinh – Minh Kỳ; “Rừng xưa” của tác giả Lam Phương; “Chuyện buồn ngày xuân” của tác giả Lam Phương; “Đừng gọi anh bằng chú” của tác giả Diên An; “Con đường xưa em đi” của tác giả Châu Kỳ – Hồ Đình Phương. Trong thời gian tới, Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ chủ động tiến hành thẩm định, rà soát, so sánh, đối chiếu những bài hát đã cấp phép sử dụng với những bản nhạc gốc do các đơn vị, cá nhân cung cấp và nguồn dữ liệu từ việc thu thập, sưu tầm nhằm quản lý chặt chẽ chất lượng nội dung các bài hát, việc hoạt động sản xuất chương trình bản ghi âm, ghi hình và tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Bên cạnh đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng yêu cầu Sở Văn hóa – Thông tin TP. Hồ Chí Minh cung cấp danh mục các bài hát mà Sở đã thẩm định, cho phép các tổ chức, cá nhân sử dụng và lưu hành các bài hát sáng tác trước 1975 và của người Việt Nam định cư tại nước ngoài sáng tác tại thời điểm trước ngày 1 tháng 1 năm 2013, khi Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2012 chính thức có hiệu lực để rà soát và cấp phép theo quy định của pháp luật.

Tuấn Anh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 441

Ý Kiến bạn đọc