Thơ

Sắc nhớ

 

Cồn cào sắc nhớ
Ngày nở trên môi
Một thời dại khờ
Giấc mơ nào gọi

Từ buổi xa người
Tê tái trăng non
Hoa vàng cơm nguội
Mưa thu quạnh buồn

Lạc trong miền nhớ
Mắt môi ngỡ ngàng
Lặn vào hơi thở
Tháng ngày đa đoan

Chênh chao mùa nhớ
Một hồn lơ ngơ
Tay buông phím nhỏ
Nghe nhói cung chờ.

Nông Quy Quy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 469

Ý Kiến bạn đọc