Thơ

Sông Lô từ vạn dặm

 

Vừa dừng chân – Thanh Thủy
Đã nghe thấy sông Lô
Tiếng trong và tiếng đục
Giữa mờ sương xa mờ

Sông Lô từ vạn dặm
Gió lại về tinh khôi
Thượng nguồn, rừng đá thắm
Cũng soi lên dáng trời

Đến đây, qua vạn dặm
Chợt nhớ về xa xôi
Chiến tranh qua ngàn trận
Sông vẫn xanh ngời ngời

Đêm đêm nghe tiếng núi
Gió cuộn, đổ xuống dòng
Đổ đi đâu cho hết
Tiếng bời bời của sông

Trách mình như trẻ nhỏ
Đêm say, một giấc nồng
Sông Lô, quên gọi dậy
Cứ yên nằm như không!

Hà Giang, 14/7/2016

Trịnh Công Lộc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 461

Ý Kiến bạn đọc