Thơ

Sông Bình Di

 

Sông Bình Di trong biếc
chảy vào lòng Hậu Giang
xuôi dòng về Châu Đốc
ngã ba trăng mơ màng

Sông Bình Di chảy xiết
mùa nước đổ tháng năm
mang phù sa mải miết
tận ruộng đồng xa xăm

Sông Bình Di uốn khúc
biên giới mờ sương bay
qua bao thời khó nhọc
cây xanh trái mùa đầy

Bình Di bờ dựng đứng
mùa nắng khô rát da
rễ cây luồn đất cứng
giữ biên thuỳ từ xa…

Long Bình, 18-3-2018

Trần Biên Thùy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 500

Ý Kiến bạn đọc