Thơ

Sen xuân

 

Hạ đi mất hương sen còn ở lại
Một cành hoa vui Tết nở muộn mằn
Trong nắng ấm tương tư màu phượng đỏ
Chạm môi hồng ai hát lý sang xuân!

Trúc Linh Lan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc