Thơ

Sau cơn mưa chiều…

 

Sau cơn mưa chiều
Cầu vồng bảy sắc bắc qua vàm nước lớn
Thương chiếc lá vàng rời cội theo dòng
Mưa bong bóng phập phồng
Buồn lắc lư câu hát…

Sau cơn mưa gội sạch
Lá xanh vẫy vẫy liên hồi
Con chim én nghiêng đôi cánh mỏng
Cảm ơn gió đưa về lũ bướm
Trò chơi cút bắt giữa trời
Chim én tìm mồi đâu phải rong chơi…

Sau cơn mưa chiều
Con chim sáo lại đờn trên nóc chùa
“Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa”
Dù đi đến phương nào vẫn trở về chùa cũ
Đờn vài bản nhạc gọi mưa…

Sau cơn mưa chiều
Chú nhện con giăng lưới
Mưa ùa về bầy muỗi
Vạn vật sinh sôi…

Cứ thế sau cơn mưa
Cả khung trời ướt đằm câu hát
Câu hát ru em “bong bóng phập phồng”
Câu hát sáo về sáo lại sang sông
Câu hát nhện đi đằng nào nhện hỡi?
Câu hát bao giờ lá rơi về cội?
Sau hạt mưa chiều, gió chợt mát sau lưng…

Tháng 8/2019

Sơn Thị Phà Ca
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 567

Ý Kiến bạn đọc