Thơ

Rau nửa khuya

 

Nửa khuya rau hái về
Khoảng vườn nằm trong rổ
Diệp lục xanh như mớ
Được xanh chỉ một lần
Chỗ khuyết hình dấu răng
Là cánh rau bị mẻ
Biết thế nào mà lựa
Bài ca của côn trùng
Làm bão bùng rừng núi
Tối nay về ngang qua
Gió dừng nơi húng quế
Hiền hậu gặp quê nhà
Vò lá hương xứ sở
Hít hà nghe xuân gần
Khi phố phường ngạt thở
Mùi thơm là ân nhân!

Nguyễn Thị Ánh Huỳnh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc