Thơ

Phố xuân

(Thơ đề tranh Phố Xuân của HS Phạm Huynh)

Mái phố, hàng cây biến đâu mất
Nhường chỗ sắc màu chảy dòng dòng
Như thể Phố Xuân không là thật
Chỉ thấy hồn người ướt vào trong…

Xuân 2017

Nguyễn Siêu Việt
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 436

Ý Kiến bạn đọc