Trong nước

Phát Động Sáng Tác Và Quảng Bá Tác Phẩm Văn Học Nghệ Thuật Chào Mừng Kỷ Niệm 50 Năm Cuộc Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Xuân Mậu Thân 1968

Hướng tới kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, vào lúc 9 giờ ngày 21-2-2017, nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Chủ tịch Liên Hiệp Các Hội Văn học – Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh đã chính thức phát động và kêu gọi toàn thể văn nghệ sĩ và lãnh đạo các hội thành viên, các đơn vị trực thuộc, trong năm 2017 cùng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tham gia sự kiện quan trọng này và hướng dẫn toàn thể văn nghệ sĩ và lãnh đạo các hội thành viên, các đơn vị trực thuộc tập trung xoáy vào các nội dung trọng tâm như sau:

Tập trung đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho hội viên, nhất là các văn nghệ sĩ trẻ, thông qua hoạt động Về Nguồn; Tọa đàm, Trại sáng tác – thực tế sáng tác; Sinh hoạt chuyên đề; Kết nạp hội viên mới… Gắn việc ôn lại truyền thống bất khuất, hào hùng của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 với ý thức trách nhiệm của văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố hôm nay.

Mau-than---Khu-cau-chu-Y
Cảnh Mậu Thân khu Cầu Chữ Y

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Chủ tịch Liên Hiệp Các Hội Văn học – Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: – Kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là chủ đề trọng tâm trong kế hoạch sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật năm 2017 của từng hội chuyên ngành. Các hội cần có kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể, xây dựng kế hoạch tổ chức phát động rộng rãi trong hội viên cũng như nhân dân cùng tham gia sáng tác; phấn đấu có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng cao về đề tài này để góp phần cùng Thành phố tổ chức kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại TP. Hồ Chí Minh vào đầu năm 2018 thật sự có hiệu quả và thiết thực.

Thanh Bình Nguyễn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 438

Ý Kiến bạn đọc