Thơ

Nước mắt nơi chợ tình

 

Thôi em đừng khóc nữa
Mưa buồn lắm em ơi
Nước mắt rơi trong gió
Chia tay ngày đêm trôi
Thôi em đừng khóc nữa
Chớp mi nhòe mắt cay
Nước mắt tan vào lá
Cất vào hồn nơi đây
Thôi em đừng khóc nữa
Nước mắt tan trong đất
Nhòe trong nắng ban mai
Nỗi buồn xưa anh cất

Thôi em đừng khóc nữa
Suối có nước mắt em
Ướp tan vào ký ức
Thả vào hồn lên men
Thôi em đừng khóc nữa
Bản làng cũng nhớ em
Con suối cũng nhớ em
Ủ nỗi sầu không tên
Thôi em đừng khóc nữa
Chợ tình giã bạn rồi
Tiếng khèn xưa anh thổi
Cất nỗi buồn đem phơi.

Hà Ngọc Hoàng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 509

Ý Kiến bạn đọc