Thơ

Nốt nhạc giữa mùa hoa

 

Hoa nắng giữa mùa
gọi mời người đất khách
băng chiếc cầu treo nâng bước tiến Đồng Bằng
nước sông Tiền khoác màu nắng mới nối dòng Cổ Chiên
chung thủy ôm bờ

Ôi! Thành phố mùa hoa tựa da em miền sông nước
căng cánh môi nồng nàn hay trái chín mộng xứ Cù Lao
góc lòng lên giai điệu sóng trào

Xây khúc hát
so dây đàn
gieo
nốt nhạc reo vang
em cất tiếng ngân ngân dài ai bắt nhịp hay hay
vang vang phố phường
la lá là la la…

ANNA THùY TRANG
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 636

Ý Kiến bạn đọc