Thơ

Nón

 

Nón nghiêng
em đẹp thanh xuân
Ngửa nón
tóc xõa ngang lưng
gợn tình

Nón nghiêng
đôi mắt ẩn hình
Một lần nón ngửa
biết mình
hư hao

Nón nghiêng
cái cớ
có nhau
Chia xa
ngửa nón
tay chào phân vân

Câu thơ
nghiêng nón
trôi dần
Em không ngửa nón
hứng vần thơ say.

Lê Nhựt Triết
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 526

Ý Kiến bạn đọc