Thơ

Ninh Bình ơi!

 

Em hẹn dẫn anh Tết đến Ninh Bình
Chưa đi suối đã trong dòng lục thủy
Chưa đi suối đã ngời xanh ngọc thúy
Bềnh bồng chao ơi! Sóng vỗ nan thuyền

Anh hứa về thăm cảnh đẹp quê em
Cố đô Hoa Lư ngàn năm Việt cổ
Chưa đi cờ lau đã reo trong gió
Đã tiếng đàn trâu nghé ngọ vang đồng

Em sẽ mời anh đặc sản quê hương
Cơm cháy, tái dê lừng danh một cõi
Chưa ăn đã thơm ngọt ngào miệng lưỡi
Lại chết mê người giọng Bắc nỉ non

Mái chèo khua sông động nước Ngô Đồng
Ta nắm tay nhau đường vào Tam Cốc
Chưa đi đã lạnh tay mềm ngón chặt
Bích Động chùa cao mấy cũng leo trèo

Ninh Bình ơi! Chưa đến mà đã yêu
Ơi cô gái Ninh Bình! Anh yêu mà chưa nói.

Lê Nho Quế Sơn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2019

Ý Kiến bạn đọc