Thơ

Những thi sĩ dân gian

 

1. Mưdwơn Jiaw – Baranưng

Thành tim vỗ những khóc cười
Thơ lao đao
hát cuộc người long đong
Đã cạn vơi mấy đời sông
Vẫn chưa chắt được nửa dòng làm nguôi
Thành tim vỗ bạc phận người.

2. Kadhar Gammuk – Kanhi

Ông xa – đàn Kanhi gần lại
Hát cuộc lữ gập ghềnh
Nỗi nhớ không tên
Chầm chậm trôi dọc chiều luống tuổi

Ông đi
Mãi tiếng đàn ở lại
Đồi cũ đầy âm vang.

3. Mưdwơn Tìm – Ginăng

Giàn trống không – người chơi cũng không
Niềm đau cháy hồn hưng phấn
Sân khấu không, người nghe cũng không
Nhạc say chảy tràn khoảng rỗng.

Inrasara
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 397

Ý Kiến bạn đọc