Thơ

Những ngày nước mặn

 

Những ngày nước mặn,
Bực bội trong mình, rít tóc ngứa da…
Tắm mãi không đủ mát, uống mãi không đã khát
Cây cối xác xơ ngóng cổ đợi mưa sa

Những ngày nước mặn
Canh cũng mặn,
Cơm cũng mặn,
Cà phê cũng mặn!
Đêm nhìn muôn sao lấp lánh
Mới chợt thương người canh giữ đảo xa
Quanh năm lấy biển làm nhà
Đâu chỉ gian nan vì nước mặn.

Nguyễn An Cư
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 602

Ý Kiến bạn đọc