Giới thiệu sách

Những cuốn sách hay phát hành trong năm 2019 của NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

 

Cuốn sách “Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam” (1969-1976) dày 386 trang, do Nguyễn Đình Thống chủ biên, ra mắt bạn đọc trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969-2019), cung cấp một góc nhìn tổng quan, trên cơ sở những tài liệu tin cậy, đề cập đến vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vẻ vang, đem lại độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước.

So-577--Nhung-cuon-sach-hay-phat-hanh-trong-nam-2019-cua-NXB-Tong-hop-TPHCM---Anh-1

Ngoài bộ sách “Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969-1976)” , còn có các tựa sách khác, như: sách nghiên cứu “Xứ ủy Nam bộ và Trung ương Cục miền Nam (1945-1954)” của tác giả Đoàn Thị Hương; ghi chép “21 năm nối lại đôi bờ” của tác giả Nguyễn Long Trảo; truyện ký “Gia đình tình báo có bốn Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” của Mã Thiện Đồng; sách “Bác Hồ với công việc văn phòng” do Nghiêm Kỳ Hồng biên soạn; sách “Những áng văn xuôi quốc ngữ đầu tiên” do Trần Nhật Vy sưu tập và giới thiệu; tập sách “Góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở cơ sở” của tác giả Nguyễn Minh Hải; tản văn “Mỗi ngày ta sống” của tác giả Nguyễn Thị Hậu…

Cuốn sách “Xứ ủy Nam bộ và Trung ương Cục miền Nam (1945 -1954)” dày 254 trang của tác giả Đoàn Thị Hương đã làm sáng rõ một số vấn đề trong quá trình xây dựng, đặc điểm tổ chức, hoạt động và vai trò của cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Nam bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trên địa bàn được phân công phụ trách. Ngoài ra, cuốn sách tập trung nghiên cứu quá trình xác lập, biến đổi về cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân sự chủ chốt; hoạt động lãnh đạo của Xứ ủy Nam bộ, Trung ương Cục miền Nam trên các phương diện: phát động và điều hành phong trào kháng chiến, lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang, Mặt trận Dân tộc Thống nhất, chính quyền, tổ chức nền kinh tế và văn hóa kháng chiến, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ phong trào kháng chiến của nhân dân Campuchia. Đồng thời, khái quát sự chỉ đạo của Trung ương Đảng đối với Xứ ủy Nam bộ, Trung ương Cục miền Nam trong xây dựng tổ chức và chỉ đạo thực tiễn…

Cuốn sách có tên gọi “Gia đình tình báo có bốn bà mẹ Việt Nam anh hùng” của tác giả Mã Thiện Đồng kể về gia đình một người Hoa di cư xuống vùng Đông Nam Á. Bom đạn chết chóc đã buộc họ phải rời xa quê nhà nhưng họ lại chọn làm quê hương thứ hai là Việt Nam, tự nguyện đóng góp công sức, thậm chí hy sinh cả máu xương cho độc lập, tự do. Truyện viết rằng, thời kỳ đó là năm 1931, Giang Quảng xuống tàu đi Đông Dương, tới cảng Sài Gòn gặp Sáu Xoan và Hai xe ngựa – hai thanh niên người Hoa, trước hoạt động trong phong trào đấu tranh cách mạng ở Quảng Châu, do đồng chí Phạm Hồng Thái giới thiệu về Ba Son. Tại đây, Giang Quảng gặp Trần Mỹ Hạnh và được tổ chức Công hội đỏ ở Nhà máy đóng tàu Ba Son gửi gắm, có thêm đồng chí nữ người Hoa là Trương Mỹ Hoa (ngụ tại Chợ Lớn) giúp an cư trong những ngày đầu mới qua Sài Gòn nên công việc thuận lợi. Núp sau vỏ bọc là tiệm cơm gà xá xíu nổi tiếng, cả hai cùng kết bạn trăm năm với Giang Quảng. Mỹ Hoa lớn hơn 5 tuổi nên làm vợ cả, Mỹ Hạnh làm vợ hai. Vốn giỏi ngoại ngữ, Giang Quảng được Đội trưởng Công hội đỏ ở Ba Son Tôn Đức Thắng quý mến cử làm thông dịch tiếng Hoa, rồi nhận nhiệm vụ sang Campuchia xây dựng cơ sở cho Đảng Cộng sản Đông Dương. Trước năm 1954, bà Nguyễn Thị Bình cũng thường xuyên đến gặp gỡ, làm việc với ông Giang Quảng và rất tin tưởng vào người cộng sự đặc biệt này.

Minh Thông – Đinh Thủy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 577

Ý Kiến bạn đọc