Thơ

Nhặt ở biển

 

Nhặt ở biển
Những món quà của sóng
Vỏ ốc vỏ sò lũ sóng bỏ quên
Nhặt ở biển
Bản tình ca của gió
Vắt vẻo trên cành dương liễu xanh mềm
Nhặt ở biển
Mảnh ngọc mùa thu vỡ
Tôi đem về làm kỷ vật tặng em.

Nguyễn Loan

Ý Kiến bạn đọc