Thơ

Nhật ký block một tình yêu

 

khi nhấn tay vào nút block
FB hỏi rằng
em có chắc không
ngón trỏ buồn rụt lại
ngón giữa cuộn mình đau

khi nhấn tay vào nút block
nhẹ nhàng thôi
mà mất hút nhau rồi
nhẹ nhàng thôi
mà anh tìm suốt một đời
không gặp nữa

ngày thứ nhất
trái tim vùng vằng hỏi
sao vô cớ làm mình đau?
sao vô cớ mà xa nhau?

vì sao em chạy trốn bằng cách block một tình yêu
mà vẫn nghe một vọng âm buồn sâu thẳm
“Quỳnh chưa đánh răng mà”
từ một người em đã bỏ rất xa

chỉ chưa hết một ngày khi nhấn nút block
chỉ chưa hết một ngày

19.8.20

Nguyễn Dạ Quỳnh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 616

Ý Kiến bạn đọc