Thơ

Nhẩm tính

 

Một kẻ đã trốn đi
Cõng mất hơn ba ngàn tỷ

Nhẩm tính
Còn kẻ cõng đi gấp mấy chục lần

Nhẩm tính
Nếu một trăm kẻ cõng đi
Sẽ là núi của nghìn tỷ
Núi tiền, cũng là núi lửa

Nhẩm tính
Nếu một ngày bắt được kẻ kia
Bắt được cả những kẻ kia
Núi nghìn tỷ, chắc gì bắt được
Núi nghìn tỷ, nếu thành tro bụi
Bụi nhiễm
ruỗng phổi, ruỗng gan…

Nhẩm tính
Qua khỏi căn bệnh này
Phải cần,
mấy nghìn tay nghề phẫu thuật
Phải mất,
mấy núi nghìn tỷ
Mấy núi tiền
lọc máu
nữa không?

Nhẩm tính
xưa nay
Núi bạc, núi vàng đổ xuống đầu kẻ ác
Có đổ lên con cháu của mình?

Ngày 10/10/2016

Trịnh Công Lộc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 428

Ý Kiến bạn đọc