Alls

Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

Sáng ngày 3-5-2018, NXB Trẻ đã giới thiệu bộ tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” và “Đọc Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” dưới dạng sách bỏ túi, nhỏ gọn, kích thước 9 x 12,5cm, nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Karl Marx (5-5-1818 – 5-5-2018), 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”.

So-497--Anh-minh-hoa---Tuyen-ngon-cua-Dang-cong-san---Anh-3

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do Karl Marx và Fridrich Engels viết, xuất bản lần đầu ngày 21-2-1848, là một trong các văn kiện chính trị đã được đưa vào Di sản tư liệu thế giới của UNESCO. Trong khảo sát tổng hợp những cuốn sách, tài liệu mà sinh viên Mỹ bắt buộc phải đọc trong hơn 1 triệu bài giảng năm 2016, “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” đã bỏ xa các cuốn sách phía sau để trở thành tài liệu về lý thuyết xã hội được giáo viên Mỹ giảng dạy rộng rãi nhất, cả về số bài giảng lẫn tần suất được giảng dạy. Đây là văn kiện không thể thiếu đối với những ai muốn tìm hiểu về chủ nghĩa Marx.

170 năm đã trôi qua, thế giới đã diễn ra biết bao biến cố lịch sử và lịch sử nhân loại cũng đã chứng kiến nhiều biến đổi thăng trầm, có cả những sự đổi thay đến không ngờ, không thể tưởng tượng nổi. Song, cho đến nay, về đại thể, những nguyên lý nền tảng, những tư tưởng cơ bản và chủ đạo của Tuyên ngôn “vẫn còn hoàn toàn đúng” và tinh thần của nó “vẫn cổ vũ và thúc đẩy toàn thể giai cấp vô sản có tổ chức và đang chiến đấu của thế giới văn minh”. Tuyên ngôn vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại vốn có của nó, vẫn xứng đáng được thừa nhận là cương lĩnh lý luận giàu sức sống thực tiễn, cương lĩnh thúc đẩy hành động của giai cấp vô sản, giai cấp công nhân toàn thế giới, và như V.I. Lênin khẳng định, vẫn là tuyên ngôn của “chủ nghĩa xã hội thế giới”; thực sự là “cuốn sách gối đầu giường cho tất cả những người công nhân giác ngộ” và những người mácxít chân chính vẫn đi theo ánh sáng và tinh thần của nó, vẫn lấy những tư tưởng cơ bản, chủ đạo, những nguyên lý nền tảng của nó làm cơ sở lý luận, khoa học cho việc xây dựng đường lối chiến lược và sách lược cách mạng, cho sự nghiệp xây dựng chế độ xã hội mới – xã hội xã hội chủ nghĩa.

Dương Đông – Nhã Linh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 497

Ý Kiến bạn đọc