Thơ

Nhà sư và tiếng ve

 

Tiếng mõ quyện vào hương thơm quả thị
lời kinh không ngăn được tiếng ve sầu
Vị Sư trụ trì bảo rằng:
ve đã kêu suốt ba trăm năm
người mộ đạo nghe tiếng ve để hiểu được phận người

Người không mộ đạo thì không biết
vì sao tiếng ve lại buồn?
âm vực cô đơn trong muôn vàn câu hỏi
đời là gì mà “sắc sắc không không”?
đời là gì mà “hữu vi – vô vi”?…
trầm trầm ve ngân
hai bờ hư thực
kinh thư hiện giữa màu trời:
“Ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến
và ngọn nến ấy không lụi tàn
hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia” (*)

Đêm về gặp lại Nhà Sư hôm nọ
Ngài bảo:
“Chỉ ở xứ sở tình thương
mới tan hết nỗi buồn!”

Khi choàng tỉnh cơn mơ
thì tiếng ve lại bắt đầu
giọng ve chảy thành nước mắt.

2/9/17

Lê Hào
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 471

___________________

(*) Lời răn của Đức Phật.

Ý Kiến bạn đọc