Thơ

Nhà báo tiên phong

 

Hai mốt, tháng Sáu, năm 1925
Ngày lịch sử tươi hồng trang báo Đỏ
Người sáng lập báo “Người cùng khổ” (1) 
Làm chủ bút báo “Thanh niên” – tờ báo đầu tiên của Cách mạng Việt Nam.

50 năm cùng báo chí đồng hành (2)
2.000 bài báo, 300 bài thơ, gần 500 tranh, truyện và ký
Ngòi bút Hồ Chí Minh tạc vào thế kỉ
Vóc dáng xuất thần của nhà báo tiên phong.

Từ Le Paria đến Thanh Niên
Từ Quốc tế Nông dân, qua Công Nông, Lính Kách Mệnh
Thân Ái, Cứu quốc, và Việt Nam Độc lập
Ngòi bút xông pha Tạp chí Đỏ trung kiên (3).

Báo chí là ngọn cờ chỉ lối tiên phong
Nên nhà báo – trung trinh người lính
Báo chí là mặt trận
Vũ khí là tư tưởng tiến công.

“Viết cho ai ?”
“Viết để làm gì ?”
“Viết như thế nào ?”
Luôn là câu hỏi lớn
Tự nhà báo sẽ tìm ra lời đáp
Khi trái tim mình thuộc về Nhân Dân!

Hồ Chí Minh – nhà báo tiên phong của Cách mạng Việt Nam
Nhân cách lớn
Sáng soi đời làm báo!

Lê Anh Phong
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 551

——————————–
(1) Le Paria – 1922.
(2) Tính từ khi Hồ Chí Minh bắt đầu viết báo, từ năm 1919 cho đến 1969.
(3) Những từ in đứng là tên các báo do Hồ Chí Minh sáng lập và làm chủ bút, với rất nhiều bút danh khác nhau.

Ý Kiến bạn đọc