Sáng tác mới

Đền Hùng trưa ấy

Ngày Bác về Đền Hùng
tôi vẫn chưa sinh
Lớn đi học biết mình hay quên sử
Tôi đã dán trên tường dòng chữ:
“Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích…”

Bác đã nói câu này trên đường
ra chiến dịch
Trưa Đền Hùng năm ấy
khói hương thưa
Dựng nước là Vua
Mất nước cũng là Vua
Nếu không biết giữ gìn,
không biết sử
Đêm ngồi học nhìn lên dòng chữ
Lại nhớ Đền Hùng
Và lời Bác trước đoàn quân:
“Các Vua Hùng đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau
giữ lấy nước”
Nước của những người biết trồng tre
mà đánh giặc
Không biết sử ta sẽ là một sai lăm
Còn sai lăm hơn bất cứ sai lăm nào khác

Lớn lên làm người lính Cụ Hồ,
làm người dân Đất Việt
Những dòng chữ treo tường
đã dán chặt vào tim
Bao điều có thể quên
Không thể’ quên ngọn nguồn gốc tích
“Dân ta phải biết sử ta…”
Không biết sử ta dễ lai căng, mất gốc
Không biết sử ta không biết gì
về giống nòi, dân tộc
Làm sao mà hiểu được các Vua Hùng
Hiểu được Bác, lời dặn dò trưa ấy…

Ngày 19-9-1954, tại sân đền Giếng (Khu di tích lịch sử Đền Hùng), Bác Hồ đã căn dặn cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 308 trước khi về tiếp quản Thủ đô.

Ngày 19-9-1954, tại sân đền Giếng (Khu di tích lịch sử Đền Hùng), Bác Hồ đã căn dặn cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 308 trước khi về tiếp quản Thủ đô.

Nguyễn Hưng Hải

Ý Kiến bạn đọc