Thơ

Người nuôi chim trời

 

Có một đàn chim trời
Đậu xuống chiều Hà Nội
Nhởn nhơ nhặt thóc vàng
Giữa đời vui như hội…

Có cụ bà Hà Nội
Bốn mùa nuôi chim trời
Chiều chiều tung nắm thóc
Gọi chim về vui chơi…

Tiếng chim nhạc của trời
Hót vô hồi, vô hạn,
Cổ tích giữa cuộc đời
Người với chim là bạn!….

20/10

Nguyễn Đình Xán
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 613

Ý Kiến bạn đọc