Thơ

Người đi không chân dung

 

Đôi bóng bên nhau
đặt đóa hoa
về muộn

Mẹ dâng cơm
nén hương tàn
ảnh cũ gợi thời son
áo vải lá cây khăn rằn chân đất
nón tai bèo gợn sóng lá sen
chị em tươi tựa cánh hoa cười

Tháng tư?
màu nắng đỏ
nghĩa trang không có hình
con bây giờ giống cha không?
mẹ rươm rướm nghẹn lời

Người đi không chân dung

Anna Thuùy Trang
Tuần Báo văn Nghệ TP.HCM số 401

Ý Kiến bạn đọc