Thơ

Ngôi nhà mùa thu

 

Ở phía mùa thu có một ngôi nhà
Mẹ hong rơm vàng lên mái
Cha ngồi thềm thoắt tay đan rổ rá
Con đuổi theo một chú chuồn kim

Ngõ quê thu nắng rải sợi vàng êm
Chuồn kim như sương chập chờn hư ảo
Bàn chân khờ mê mải
Hun hút cánh đồng sen khô

Con quay về mùa thu đã đi đâu
Mái nhà rơm đã thôi vàng sợi
Nơi cha ngồi khói sương vời vợi
Mẹ bên thềm với rổ rá lặng im.

Nguyễn Văn Song
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 564

Ý Kiến bạn đọc