Thơ

Nghĩ từ bút tích của Người

 

Dù bận trăm công nghìn việc đêm ngày,
Bài nói chuyện với một tỉnh trung du, tự tay Người viết lấy…(*)
Bác chọn mực xanh để viết lần đầu,
Viết những lần sau, Người dùng mực đỏ,
Bác sửa từng từ, Bác chỉnh từng câu,
Gạch bỏ hoặc thêm từng dấu phẩy!…

Bác muốn viết đúng những điều mình nghĩ,
Nói những điều nhân dân cần nghe,
Dùng ngôn ngữ phổ thông ai cũng hiểu,
Nghe xong biết mình phải làm gì?…

Thời gian trôi đi cho con thêm hiểu
Mỗi việc Người làm, mỗi bài học cho ta!
Cứ theo việc Người làm, cứ theo lời Người dạy,
Đất nước mình người tốt nở như hoa!…

Sơn Dương, 3.2.2008

Nguyễn Đình Xán
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 399

(*) Bút tích viết tay bài nói chuyện (theo cuốn Bác Hồ với Phú Thọ, trang 86).

 

Ý Kiến bạn đọc