Trong nước

Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Vào dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, hay các lễ hội lớn trong năm, người ta thường có tổ chức trình diễn, hát, biểu diễn “Bài chòi”. Nhiều người thắc mắc, vì sao nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam (ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Đà Nẵng) chỉ là một loại hình nghệ thuật đa dạng kết hợp âm nhạc, thơ ca, diễn xuất, hội họa và văn học mà được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại?

Nghe-thuat-Bai-choi-Trung-bo-Viet-Nam-duoc-UNESCO-cong-nhan-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the-dai-hien-cua-nhan-loai---Anh-1
Biểu diễn hát Bài chòi

Theo Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, hồ sơ đề cử di sản văn hóa phi vật thể cho Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam đã đáp ứng được những tiêu chí để đăng ký vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Các tiêu chí đó là: Hoạt động văn hóa quan trọng trong cộng đồng làng xã, đáp ứng nhu cầu giải trí và thưởng thức nghệ thuật của cộng đồng; vai trò quan trọng của người lưu giữ di sản; là bài học đạo đức, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, sự gắn kết cộng đồng và những kinh nghiệm trong cuộc sống của người dân…

Việc UNESCO ghi danh Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam, sự gắn kết cộng đồng, đề cao tôn trọng đa dạng văn hóa, khuyến khích đối thoại giữa các cá nhân, các cộng đồng và các dân tộc khác nhau vì sự khoan dung, tình yêu và lòng bác ái đúng theo tôn chỉ và mục tiêu của Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.

Hồng Hoa – Quỳnh Ngọc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 482

Ý Kiến bạn đọc