Người tốt - Việc tốt

“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”
Chuyện kể bài báo cuối cùng của Bác nói về việc Đảng

I. Bài báo lớn mang bút danh TL

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ đã viết hàng ngàn bài báo đề cập đến nhiều lĩnh vực kinh tế, tôn giáo, văn hóa, xã hội và chính trị. Hầu hết những bài báo, bài nói của Bác đã in thành sách. Trong số hàng ngàn bài viết đó, có tới hàng trăm bài Bác viết về công tác cán bộ, về công tác của Đảng. Xuất phát từ tình hình thực tế, không ít một số cán bộ đảng viên thoái hóa, biến chất, vụ lợi cá nhân – mặc dù bước sang đầu năm 1969 sức khỏe Bác đã yếu, nhưng Bác vẫn dành thời gian viết bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” – vào dịp kỷ niệm lần thứ 39 năm ngày thành lập Đảng. Bài báo đó đã được đăng trên trang nhất báo Nhân Dân số 3-2-1969 với đầu đề trên bằng chữ đỏ in đậm chạy suốt 6 cột báo, nội dung gần hết trang 2, tiếp theo các trang sau. Để bảo đảm tính khách quan, Bác ký bút danh TL (tức Trần Lực) một bút danh quen thuộc, cũng là một trong hàng trăm bút danh của Bác. Đây là bài báo lớn, vừa có tính giáo dục đảng viên chỉ ra phương hướng khắc phục tính quan liêu, xa dân. Bác phân tích tác hại của chủ nghĩa cá nhân. Vậy mà Bác không ký tên đích danh: Bác Hồ, hoặc Hồ Chí Minh, mà lấy bút danh TL ký trên một tờ báo lớn, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã vậy, về đầu đề cũng như nội dung của bài báo này, khi viết xong, còn ở dạng bản thảo Bác đã nhờ đồng chí Vũ Kỳ đánh máy – chuyển cho các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị để góp ý bổ sung. Sau Bác lấy bản có ý kiến tham gia góp ý của đồng chí Trường Chinh làm bản chính để đưa đồng chí Tố Hữu, Vũ Kỳ góp ý thêm. Dưới đây là chuyện kể đồng chí Tố Hữu và Vũ Kỳ góp ý với Bác.

II. “Bác là thiểu số thì phải phục tùng”

Theo đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác (Báo Thái Nguyên, số Tết Đinh Hợi) cuối tháng 1-1969, Bác mời đồng chí Tố Hữu đến giao nhiệm vụ dự thảo cho Bác bài báo về đạo đức của người đảng viên. Bài báo viết xong, Bác bảo đồng chí Vũ Kỳ gửi tới tất cả các đồng chí trong Bộ Chính trị. Trước khi gửi cho báo Nhân Dân để đăng, Bác cho mời đồng chí Tố Hữu đến để hoàn thiện lần cuối cùng. Bài báo nhan đề “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”, đồng chí Tố Hữu và đồng chí Vũ Kỳ đề nghị Bác cho sửa thành “nâng cao đạo đức cách mạng” rồi mới “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Vì đa số cán bộ đảng viên đều nêu cao đạo đức cách mạng, những người đề cao chủ nghĩa cá nhân chỉ là thiểu số: “Có nâng cao đạo đức cách mạng thì mới quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Nghe xong Bác trầm ngâm nói:

- Các chú nói có lý, nhưng chưa hợp lý! Ở nhà, các chú mua được bộ bàn ghế thì phải quét dọn sạch sẽ rồi mới kê được bộ bàn ghế chứ. Bác là thiểu số thì Bác phải phục tùng.

Như vậy, một lần nữa chúng ta thấy sự khiêm tốn, cầu thị của Bác. Đặc biệt là Bác thực hiện rất dân chủ, cá nhân, tôn trọng tập thể. Một vị Chủ tịch nước, một nhà báo lỗi lạc bậc thầy của báo chí cách mạng Việt Nam mà Bác vẫn tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cấp dưới mình, sửa chữa câu chữ. Lời nói của Bác đi đôi với làm. Dù là câu nói vui:

“Bác là thiểu số thì Bác phải phục tùng”. Bác Hồ của chúng ta là vậy.

Lê Hồng Bảo Uyên
(Tỉnh Hưng Yên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 379

Ý Kiến bạn đọc