Thơ

Nằm bệnh

 

Hơn tháng trời nằm bệnh
Bạn bè dăm người thăm

Hỏi thăm người gần nhất
Bóng chim cá bặt tăm
Rượu hôm qua đã nhạt
Trời tối lại mưa thâm

Bạn về mình yên nghỉ
Nghe ấm một chỗ nằm…

Mai Trinh Đỗ Thị
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 383

Ý Kiến bạn đọc