Thơ

Mỹ Sơn

 

Ký ức Chăm Pa muôn vẻ tháp
Trái tim chồi mọc, ngực kén tằm…
Mỹ Sơn – Rừng đẹp như chơi chữ
Chữ gạch cua đồng, chữ lá răm

Đất Việt con dân bền cội rễ
Thánh địa thần linh rừng của rừng
Chỉ thắm thời gian săn ký ức
Sững sờ áp má ấm sau lưng

Vuông vức tròn xoe thầm hỏi đá:
Người xưa dỏ việc để nằm chơi,
Quen chi đá đấu trường La Mã?
Dựng lên lừng lững cột chống trời

Người xưa về đấy trong nhịp trống
Trống Ghi Năng từa tựa trống cơm,
Rung cánh sen hồng môi vũ nữ
Chi tiết này không có ở thành Rôm! (*).

9-2018

Đoàn Thị Ký
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 532

(*) Đấu trường La Mã ở Rôm, thủ đô nước Italia.

Ý Kiến bạn đọc