Thơ

Mùa xuân tím

 

Giêng hai Đà Lạt
Mùa xuân tím
Nhìn phượng tím rơi
Như nghe chuông tím rơi
Nhớ ai
Thấp thoáng
Hoàng hôn tím
Như thực
Như mơ
Tím bên đời.

Xuân 2017

Phạm Quốc Ca
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 437

Ý Kiến bạn đọc