Thơ

Mùa phồn sinh

 

Cánh đồng thơm lựng
Dậy thì đất nâu
Này đây mây trắng
Này đây búp thon
Thăm thẳm mùa xuân xốp tơi ruộng mật

Những nhát cày ải
Trên đám cỏ non tơ
Cơn mưa như bàn tay mỏng
Mở một miền phồn sinh

Lộc chồi lẩy bẩy
Mắt lịm mi cong
Mềm hơn lụa
Mượt hơn nhung…

Tháng giêng 2016

Lê Hòa
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc