Thơ

Mùa hoa gạo

 

Ai về nơi ấy
Tháng tư
Mang hộ bài thơ mùa hoa gạo
Nơi miền sơn cước Đá Chông (*) quê
Chở giùm nỗi nhớ vụng về
Thắt thẻo lời thề
Trong gió thông reo.

8.4.2016

Thụy Như
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 401

(*) K9.

Ý Kiến bạn đọc