Thơ

Một thoáng thu

 

Yêu chưa…
Thu đã lạnh rồi?
Gió heo may thổi cuối trời hoàng hôn.

Yêu chưa…
Trái thị đầu thôn?
Hẹn thành cô Tấm để còn đợi nhau.

Yêu chưa…
Hương cốm ngọt ngào?
Lá sen đợi gói ôm vào nhớ thương.

Yêu chưa…
Hoa giấy sau tường?
Ao bèo đã sáng trăng đường làng xưa.

Thanh Trắc Nguyễn Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 611

Ý Kiến bạn đọc