Thơ

Một tấm gương tiết kiệm

 

Dép cao su quá cũ
Phải sửa lại nhiều lần
Chú cần vụ tần ngần
Muốn cầu xin Bác đổi

Chỉ mất hai đồng rưỡi (*)
Giá trị tiền không nhiều
Là được đôi dép mới
Để Bác đi đỡ đau

Nhưng Bác chưa gật đầu
Không vì hai đồng rưỡi
Dép còn đi lại được
Thì chưa cần đổi thay

Bác vẫn đi hàng ngày
Vẫn là đôi dép cũ
Vì dân chưa no đủ
Vì đất nước còn nghèo

Chúng con gắng làm theo
Một tấm gương tiết kiệm
Cái gì còn dùng được
Thì chưa cần đổi thay

Bác vẫn đi hàng ngày
Vẫn là đôi dép cũ…

Vũ Đình Khuyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 417

_______________

(*) Trích ý trong cuốn “Những kỷ niệm sâu sắc với Bác Hồ” của NXB Thanh niên, Hà Nội – 2001.

Ý Kiến bạn đọc