Thơ

Mỗi hoa, mỗi bước

 

Sài Gòn – Đường hoa Nguyễn Huệ
Mặc nhiên xuân đến bỏ bùa
Vẫn biết Người là Hoa Đất
Muôn hồng nghìn tía vẫn đua
Như thể xuân lần thứ nhất
Ngàn hoa hé nắng si tình
Màu mây qua kênh Nhiêu Lộc
Như vừa tắm gội trắng tinh
Lắng nghe có dồn vó ngựa
Phu thê thắm nghĩa cành đào
Nguyễn Huệ báo tin thắng trận
Xuân này lộc biếc cành cao…
Người ơi đi dùm nhau nhé
Mỗi hoa, mỗi bước khôn nhường
Bần thần lúc nào ngoảnh lại
Nhẽ là cái nhện tơ vương…

11-2015

Đoàn Thị Ký
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc