XEM BÁO GIẤY
Trong nước

Mời Cộng Tác Báo Xuân Đinh Dậu – 2017

Báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh trân trọng kính mời các bạn cộng tác viên gửi bài tham gia báo Xuân Đinh Dậu – 2017.

Anh-minh-hoa---Cong-tac-bao-Xaun-Dinh-Dau-2017---Anh-2

Bài gửi cộng tác Báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh Xuân Đinh Dậu – 2017 bao gồm tất cả các thể loại văn, thơ, nhạc, họa, ảnh… nhưng phải là những tác phẩm chưa phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào. Riêng văn xuôi, bài không quá 3.000 từ.

Báo Xuân Văn Nghệ 2017 in 64 trang màu trên giấy couché có ảnh chân dung tác giả kèm theo từng bài viết, vì vậy xin các bạn chọn ảnh vừa ý của mình gởi kèm tác phẩm.

Nếu gửi qua đường bưu điện, bài phải đánh máy trên khổ A4, in một mặt, gửi về địa chỉ:

Tòa soạn Báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh số 81 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, TP.HCM.

Dưới bài xin ghi rõ tên họ, địa chỉ, số CMND để Tòa soạn tiện liên lạc.

Nếu gửi qua email xin gửi về địa chỉ: tuanbaovannghe@yahoo.com.

Hạn chót nhận bài: ngày 1-12-2016.

Rất mong nhận được sự cộng tác của các bạn.

Chân thành cám ơn.

BAN BIÊN TẬP
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 426

Ý Kiến bạn đọc


Trong nước

Mời cộng tác Báo Xuân Đinh Dậu – 2017

Báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh trân trọng kính mời các bạn cộng tác viên gửi bài tham gia báo Xuân Đinh Dậu – 2017.

Anh-minh-hoa---Cong-tac-bao-Xaun-Dinh-Dau-2017---Anh-2

Bài gửi cộng tác Báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh Xuân Đinh Dậu – 2017 bao gồm tất cả các thể loại văn, thơ, nhạc, họa, ảnh… nhưng phải là những tác phẩm chưa phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào. Riêng văn xuôi, bài không quá 3.000 từ.

Báo Xuân Văn Nghệ 2017 in 64 trang màu trên giấy couché có ảnh chân dung tác giả kèm theo từng bài viết, vì vậy xin các bạn chọn ảnh vừa ý của mình gởi kèm tác phẩm.

Nếu gửi qua đường bưu điện, bài phải đánh máy trên khổ A4, in một mặt, gửi về địa chỉ:

Tòa soạn Báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh số 81 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, TP.HCM.

Dưới bài xin ghi rõ tên họ, địa chỉ, số CMND để Tòa soạn tiện liên lạc.

Nếu gửi qua email xin gửi về địa chỉ: tuanbaovannghe@yahoo.com.

Hạn chót nhận bài: ngày 1-12-2016.

Rất mong nhận được sự cộng tác của các bạn.

Chân thành cám ơn.

BAN BIÊN TẬP
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 425

Ý Kiến bạn đọc


Hộp thư

Mời Cộng Tác Báo Xuân Đinh Dậu – 2017

Báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh trân trọng kính mời các bạn cộng tác viên gửi bài tham gia báo Xuân Đinh Dậu – 2017.

Anh-minh-hoa---Cong-tac-bao-Xaun-Dinh-Dau-2017---Anh-2

Bài gửi cộng tác Báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh Xuân Đinh Dậu – 2017 bao gồm tất cả các thể loại văn, thơ, nhạc, họa, ảnh… nhưng phải là những tác phẩm chưa phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào. Riêng văn xuôi, bài không quá 3.000 từ.

Báo Xuân Văn Nghệ 2017 in 64 trang màu trên giấy couché có ảnh chân dung tác giả kèm theo từng bài viết, vì vậy xin các bạn chọn ảnh vừa ý của mình gởi kèm tác phẩm.

Nếu gửi qua đường bưu điện, bài phải đánh máy trên khổ A4, in một mặt, gửi về địa chỉ:

Tòa soạn Báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh số 81 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, TP.HCM.

Dưới bài xin ghi rõ tên họ, địa chỉ, số CMND để Tòa soạn tiện liên lạc.

Nếu gửi qua email xin gửi về địa chỉ: tuanbaovannghe@yahoo.com.

Hạn chót nhận bài: ngày 1-12-2016.

Rất mong nhận được sự cộng tác của các bạn.

Chân thành cám ơn.

BAN BIÊN TẬP
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 424

Ý Kiến bạn đọc


Hộp thư

Mời Cộng Tác Báo Xuân Đinh Dậu – 2017

Báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh trân trọng kính mời các bạn cộng tác viên gửi bài tham gia báo Xuân Đinh Dậu – 2017.

Anh-minh-hoa---Moi-cong-tac-Bao-Xuan-Dinh-Dau-2017

Bài gửi cộng tác Báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh Xuân Đinh Dậu – 2017 bao gồm tất cả các thể loại văn, thơ, nhạc, họa, ảnh… nhưng phải là những tác phẩm chưa phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào. Riêng văn xuôi, bài không quá 3.000 từ.Anh-minh-hoa---Moi-cong-tac-Bao-Xuan-Dinh-Dau-2017Anh-minh-hoa---Moi-cong-tac-Bao-Xuan-Dinh-Dau-2017

Báo Xuân Văn Nghệ 2017 in 64 trang màu trên giấy couché có ảnh chân dung tác giả kèm theo từng bài viết, vì vậy xin các bạn chọn ảnh vừa ý của mình gởi kèm tác phẩm.

Nếu gửi qua đường bưu điện, bài phải đánh máy trên khổ A4, in một mặt, gửi về địa chỉ:

Tòa soạn Báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh số 81 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, TP.HCM.

Dưới bài xin ghi rõ tên họ, địa chỉ, số CMND để Tòa soạn tiện liên lạc.

Nếu gửi qua email xin gửi về địa chỉ: tuanbaovannghe@yahoo.com.

Hạn chót nhận bài: ngày 1-12-2016.

Rất mong nhận được sự cộng tác của các bạn.

Chân thành cám ơn.

BAN BIÊN TẬP
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM 423

Ý Kiến bạn đọc


Hộp thư

Mời cộng tác báo Xuân Đinh Dậu – 2017

Báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh trân trọng kính mời: Các học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia, văn nghệ sĩ… cùng tất cả cộng tác viên tham gia gửi bài, ảnh, tranh biếm họa, truyện ngắn, thơ… cho Báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh Xuân Đinh Dậu – 2017.

Lưu ý:

Bài gửi cộng tác Báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh Xuân Đinh Dậu – 2017 phải là những tác phẩm mới nhất, chưa phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào. Truyện ngắn dưới 3.000 từ; không nhận Thơ Đường Luật; Trường ca.

Nếu gửi qua đường bưu điện, bài phải được đánh máy trên khổ A4, in một mặt, gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh, số 81 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, TP.HCM (lầu 5).

Nếu gửi qua email xin gửi về địa chỉ: tuanbaovannghe@yahoo.com.

Hạn chót nhận bài: ngày 1-12-2016.

Rất mong nhận được sự cộng tác của quý vị.

BAN BIÊN TẬP

Ý Kiến bạn đọc