Thơ

Mộ lũ

 

Và lũ về ngập nhà ngập phố
những người trôi không thấy trở về
nước dâng thành những ngôi mộ lũ
tiếng mẹ gào, khóc rách đêm mưa

Bên chái nhà, những mái tôn gió tốc
con đường xưa bỗng chốc thành sông
làm sao cắt nghĩa nỗi đau mất mát?
trong mắt trẻ thơ, hạnh phúc có màu gì?

Lần tìm hơi ấm nơi màn trời chiếu nước
những phận người tựa con sóng lênh đênh
tiếng trẻ buồn: bao giờ con nước rút
nắng có về hong kịp nỗi đau khô?

Trên báo đài, dòng tin vắn thiệt hại
bão chưa qua mà mưa mắt mẹ nhòa
mộ lũ tàn, người vẫn chưa thấy xác
chưa cạn ngày, thóc chợt nảy mầm đau.

7/11/2017

Kai Hoàng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 477

Ý Kiến bạn đọc