Thơ

Mẹ ốm

 

Mẹ ốm ở tuổi cửu tuần
Chiếc giường trở lạnh ba phần chiếu chăn
Nhà đơn lạnh cả ba căn
Tiếng gà chiếp chiếp cũng ngăn ngắt buồn

Ngoài sông bến nước lạnh hơn
Tàu cau vàng rụng nghe rờn rợn xa
Cơi trầu têm vội hôm qua
Mùi vôi nồng rụng xuống nhà lạnh veo

Lợn sề nghiêng bụng nằm queo
Bếp tro lạnh ngắt giữa vèo vụt đêm
Trăng rơi từng giọt chênh thềm
Cú rúc ngọn mít càng thêm chạnh vườn

Tiếng ti vi mở trên tường
Cũng không át nổi bốn phương lặng tờ
Mẹ nằm tỉnh tỉnh mơ mơ
Ngỡ xao xác bước chân hờ của con

Mẹ nằm ốm giữa càn khôn
Con xa chẳng kịp về thôn hầu Người
Chỉ đinh ninh với đất trời
Mong sao mẹ sống khỏe nơi quê hiền.

5-2016

Thai Sắc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 407

Ý Kiến bạn đọc