Thơ

Mế bảo

 

Là con gái
Phải biết dệt vải nhuộm váy cho mình
Đi làm dâu biết thêu biết vá
Biết lựa chỉ luồn kim
Khéo khâu sẽ thành tổ ấm.

Làm phận gái
Đi theo nhà người làm dâu
Đã thành con ma khác họ
Sướng khổ cũng do phúc đức nhà mình trồng.

Mế sinh ra em phận gái
Đã biết nhuộm váy cho mình
Nở hoa sắc chàm bên núi anh ơi.

Doãn Long
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 600

Ý Kiến bạn đọc