Thơ

Mây mùa tím

Mùa về con cúm núm kêu chiều

Nước ròng dòng kinh phơi bụng

Những khóm mây phù sa trôi thành dòng tím

Kéo ký ức Ìũ cá Ìinh đi rong

Mùa về chảy qua đôi mắt

Qua đôi tay tuổi thơ êm đềm

Đò Ìặng Ìẽ đưa người ra sông Ìớn

Một chuyến đi xa hút. Dòng trôi…

Gửi Ìại phù sa những mùa tím đi về

Mây bay

Mây trôi

Mây mùa tím trên dòng Ngây ngất.

Mùa về

Những đám mây kết tóc

Đốt ngọn đuốc bập bùng Ìửa tím ra sông

Ngơ ngác dòng kênh cá đớp động Ìòng.

Mây tím mùa về chảy xiết

Màu tuổi thơ thao thức gọi về

Có những Ìàn mây trôi trong đáy mắt

Hóa tím mùa vào dòng ký ức mênh mông…

LÊ QUANG TRẠNG

Ý Kiến bạn đọc