Thơ

Luôn thấm từng lời, từng ý Bác sâu xa…

 

Tháng năm năm một chín bốn chín,
Khai mạc lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng
Lớp báo chí đầu tiên ở chiến khu Việt Bắc.
Bận việc nhiều, Bác không thể đến thăm,
Người gửi thư mừng và ngỏ lời căn dặn:
“Các chú, các cô phải luôn cố gắng
Thi đua học và hành; luôn luôn cầu tiến bộ”
Việc làm báo mai sau, Bác ân cần nhắc nhở:
“Cái xấu, cái lạc hậu phải kiên quyết đấu tranh ra sức đẩy lùi
Cái tốt, cái tiến bộ cần biểu dương cổ vũ kịp thời
Đời sống mới tốt đẹp thêm, lòng dân càng hoan hỉ”.
Vâng lời Bác các học viên kiên trì, bền bỉ
Thi đua học và hành, dũng cảm xông pha…
… Mấy mươi năm kháng chiến đã qua.

Các nhà báo hôm nay nối bước cha anh
Mải miết thi đua rèn tài, luyện đức
Sáng suốt, can trường không tiếc công, tiếc sức
Bút sắc như gươm phò chính, trừ tà.
Luôn thấm nhuần từng lời, từng ý Bác sâu xa
Những trang báo – trang đời luôn tỏa sáng.

Phan Chúc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 453

Ý Kiến bạn đọc