Thơ

Lời người thuyết minh ở nghĩa trang Mã Đà

 

Bởi nghĩa trang rừng chia nhiều ngả
Các anh, các chị viếng thăm người
Mộ chí thì nhiều nhang thì ít
Xin đừng để sót mộ đơn côi….

*

Rừng rú nơi này linh thiêng lắm
Đến nhánh cây rơi cũng tránh người
Ngủ lại với rừng đừng lo lạnh
Có đồng đội cũ sẻ san hơi

*

Tìm trong danh sách người đi khuất
Sưu tập về đây mới một phần
Cái nghĩa nhớ về người đã mất
Chu toàn còn lại ở lòng dân….

Chiến khu Đ, tháng 8-2017

Quang Chuyền
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 468

Ý Kiến bạn đọc