Thơ

Lời đánh động con tim

 

1.
Bước thêm bước nữa em ơi
Là tay ta sẽ gần thôi, rất gần
Chớ toan tính, chớ tần ngần

2.
Bước thêm bước nữa cho gần
Là hơi thở sẽ một lần chung hơi
Chuyện xưa ai đó làm rồi

3.
Bước thêm bước nữa xin mời
Im! Nghe không? Tiếng những lời trái tim
Cả hai chắc chắn rất mềm

4.
Bước thêm bước nữa, rất nên
Thời gian thường rắc sầu lên mái đầu
Bao người cô độc vì đâu…?

5.
Bước thêm bước nữa, thật lâu
Để nghe trời đất đổi mầu xuân sang
Giang tay tận hưởng thời gian!

Phù Sa Lộc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc