Sáng tác mới

Chuyện về một người vợ liệt sĩ

DUYNGHIA05
*kính tặng bà Thúc.

Gần sáu mươi năm rồi
Bà vẫn lẩn thẩn
trách ông không về
Từ ngày hứa hôn
Cha mẹ đôi bên
nhất lòng đồng thuận

Tuổi hai mươi ông ào ra trận
Rồi như gió xanh đi mãi đến giờ
Chưa lần mặc áo cô dâu
Bà thành góa phụ

Mỗi năm
Bà lại vái ông qua tấm bằng
Tổ quốc ghi công
Chẳng ảnh hình nào để lại
Ấy là ngày ông lên đường
xanh sắc áo quân nhân

Tuổi bảy lăm
bà lặng lẽ thờ chồng
Người đàn ông chẳng cho bà
lấy một đứa con
Người đàn ông chỉ cho bà
niềm tin sắt đá
Phía xa kia ông đợi bà về

Sao ông không về
Gần sáu mươi năm rồi
Bà vẫn lẩn thẩn trách ông! 

LÊ THÀNH VĂN 

Ý Kiến bạn đọc