Thơ

Làng Sỏi

 

Tôi thêm một miền quê
Dân dã, chính danh thuở vua Hùng dựng nước
Vào trang viết nhiều lần đối mặt
Viết điều chi
Khi môi trường ngập tràn ô nhiễm
Khói nhà máy, xăng xe, bụi bẩn
Nhà bỏ hoang đồng ruộng bỏ hoang
U ác tính di căn
Đâu riêng làng Sỏi (*)

Cuộc vật lộn trả lời câu hỏi
Sống mà như chết sống làm chi?
Dồn chân tường có phép lạ kỳ
Bật sỏi gan gà
Màu huyết thống
Màu sự sống
Cao hơn thảy lời bàn

Chụm bàn tay đan
Những cái đầu không có sạn
Nặng tình với đất
Nhẹ như kim chỉ se luồn

Sau tường rào khói nhà máy vẫn tuôn
Lò gạch của làng thay công nghệ…
Ngôi nhà trái đất còn nhiều cánh cửa
Thậm thình là thậm thình ơi

Thậm thình răng trắng má hồng tươi
Khoe mủng cá, cá bơi tôm nhảy
Rau nõn nà xanh
Rau vườn nhà rau sạch
Líu ríu chợ chiều Thạch thôn trang

Có tên nôm làng Sỏi…

2016
(*) Làng Sỏi thuộc huyện Lâm Thao – Phú Thọ, có thời được gọi là làng Ung thư.

Đoàn Thị Ký
Tuần Báo Văn Nghê TP.HCM số 545

Ý Kiến bạn đọc